Facility Managment, gestió de Manteniment i Eficiència Energètica
Jordi Llena

Facility Managment

Hi ha certs moments en la vida d’un edifici en els que ens pot fer falta un gestor extern per tal que la nostra organització no perdi pistonada i que ens ajudi en les tasques no son al que ens dediquem:

Contractacions i gestió de serveis externs

El nucli principal i la raó de ser del Facility Managment és desplaçar les decisions que no pertanyen al la finalitat d’una organització a una empresa externa o a un departament propi dins la mateixa per tal de permetre que els departaments es dediquin a les tasques en les que son especialistes i millorar-ne l’eficiència.

En una empesa que es dedica a fer pneumàtics no té lògica que s’ofereixi un servei de càtering per als treballadors i que se’n hagin d’encarregar entre el departament de RRHH, el de producció, sinó que és millor que d’aquest tipus de tasques estiguin totes a càrrec d’un deparament a part o d’un col·laborador extern en el cas de petites empreses.

La concatenació de tots els serveis externs sota de la responsabilitat d’una sola persona fa que s’estalviïn encavallaments entre els diferents contractes i espais en blanc, en temes com per exemple, qui ha de netejar al oficina de manteniment o qui aten al telèfon de recepció en un dia de pont.

Treballs puntuals

Externalitzar les gestions de Faility també permet no haver de comprometre els funcionament de l’empresa quan s’han de portar a terme tasques puntuals com pot ser un trasllat o una obra per tal de no haver de tenir plantilles sobre-dimensionades.